in ,

Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Yolları

Mutlu Çocuk Yetiştirme’de en can alıcı noktalardan biri empati kurarak, bireyin kendisini çocuklarının yerine koyabilmesidir. Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Yolları da bu temel üzerinde ve şu maddeler baz alınarak sağlanabilir:

Sevgi

Sevgi, insanın doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyduğu manevi ve ruhsal sağlığın sağlanması için gerekli temel insani ihtiyaç ve içgüdüdür. Sevgi, çocuklarda her şeyden önce duygu ve duygusallık kavramının idrakini sağlarken; motivasyondan mutluluğa, başarıdan zekâya, azimden vefaya birçok kişilik özelliklerinin ve gereklerinin gelişmesinde en önemli anahtardır. Sevgi, çocuk için yalnızlığın ve korkunun düşmanı olmakla birlikte sadakat, pozitiflik, karakter, ruhsal sağlık gibi birçok insani duygunun da kaynağıdır. Sevgi ile büyütülen çocukların en önemli özelliği de hayata olumlu, canlı ve sevgi dolu bakmalarıdır.

Özgüven Aşılama

Özgüven kısaca; herhangi bir eyleme tereddüt etmeden, korkmadan ya da çekinmeden başlamayabilme cesaretidir. Özgüven aşılama konusunda ailelerin dikkat etmesi ve uygulaması gereken elzem noktalar vardır. Bu noktalara bakıldığında, aileler çocuklarına güvendiklerini onlara hissettirmelidirler. Bu hem çocuğu mutlu eder hem de girişkenlik becerisini artırır. Güvenilme duygusunu hisseden çocuk, yapmayı hedeflediği ya da yapması gereken eylemleri daha itinalı, istekli ve mutlu bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefler ve başarılı da olur. Ancak burada atlanmaması gereken önemli bir nokta vardır. Çocuklar mutlaka hata yapar. Bu hataları çocukların yüzlerine vurmak onların özgüvenini kıracağı gibi gelecekte yapacakları eylemlerde de hata yapma olasılıklarını artıracaktır. Bu sebeple çocuklara hataları sebebiyle kızmak yerine, sevgi ve şefkatle hatalarını düzeltmek, onları her eylemi aynı mutluluk, istek ve azimle ayriyeten daha da dikkatle yapma başarısına ulaştıracaktır.

Örf, Adet ve Geleneklerin Öğretilmesi

Çocuklara Örf, adet ve geleneklerin öğretilmesi onların ileriki hayatlarında nasıl bir yol izleyeceklerini belirler. Örneklendirirsek; saygı insan hayatının her döneminde vazgeçilmez bir öğe ve mutluluk kaynağıdır. Saygıyı öğrenen bir çocuk, karşısındaki ailesine, büyüklerine, akrabalarına ve çevresindeki insanlara da saygı ile davranır. Saygı gösterilen bir kişi de mutluluğunu ve memnuniyetini de saygı gösteren kişiye yansıtır. Böylelikle bu iki kişi arasında sıcak, saygılı ve iyimser bir arkadaşlık bağı ya da ilişki kurulur. Bu da çocuğu mutlu eder ve toplumda ona itibar kazandırır.

Oyun ve Fiziksel Aktivite

Oyun, çocukların zihinsel, ruhsal ve duygusal becerilerinin gelişmesini sağlarken, oyun esnasında alınan haz ile de çocuklara mutluluk depolar. Fiziksel aktivite ise kas ve iskelet sisteminin çalışmasına bağlı olarak, beyinde endorfin hormonu(mutluluk hormonu) salgılanmasını tetikleyerek çocuklarda mutluluk duygusunu sağlıklı hale getirir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hangi Yağ Cilt İçin Yararlıdır?

Sağlıklı ve Güzel Bir Cilt İçin